FANDOM


Ajanlaskulla tarkoitetaan järjestelmää, jonka mukaan lasketaan aika jota eletään sillä hetkellä. Valtiopeliä pelattaessa ei yleisesti olla käytetty ajanlaskusysteemiä, mutta Wiki-artikkeleissa olisi suotavaa joten kuten ilmoittaa, missä järjestyksessä ja millä erotuksella tapahtumat asettuvat aikajanalle. Ennen Valtiopelin alkua, siis ennen ensimmäisen Valtiopelin alkua tai ennen liittymistäsi Valtiopeliin tapahtuneet asiat merkitään ilmauksella eVa. ja sen jälkeen tapahtuneet asiat, siis asiat jotka olet konkreettisesti kirjoittanut Valtiopeliin tai joiden olet kertonut tapahtuneen, merkitään jVa.