FANDOM


Thedean
Thedeanin lippu

Thedeanin lippu

Nimi Thedeanin kuningaskunta
Valtiomuoto aristokraattinen monarkia, liittovaltio
Kuningas Alerion VI
Maantiede
Väkiluku n. 12,1 milj.
Pinta-ala n. 352 835 km²
Asukastiheys n. 38,26 as./km²
Pääkaupunki Devos
Muita kaupunkeja Porthgam, Evanloun, Port Morgaan
Talous
Valuutta Thedeanin talentti

(1€ = n. 52ꞙ)

BKT n. 40 200 €/asukas
Lisätiedot
Kansallispäivä

6. huhtikuuta

Viralliset kielet kalissi, ranska
Kansallislaulu TBD
Suuntanumero +022
Lyhenne TE/TDN

internetpääte: .te

Thedeanin kuningaskunta, eli Thedean, on valtio Pohjois-Amerikassa. Sen ainoa rajanaapurimaa on Kénslen. Valtion pinta-ala on noin 315 000 neliökilometriä ja asukasluku hiukan yli 12 miljoonaa. Thedeanin pääkaupunki on Devos.

Maantiede Muokkaa

Fyysinen maantiede Muokkaa

Thedeanin kuningaskunta sijaitsee Pohjois-Amerikan luoteisosassa Tyynenmeren rannalla. Valtio koostuu kahdesta toisistaan erillä olevasta osasta, jotka ovat nk. "Manner-Thedean" etelämpänä ja siitä noin 200 kilometrin päässä sijaitseva Ellean pohjoisempana.

Topografisesti Thedean on melko vuoristoista seutua. Pitkä Umbra-vuoristo muodostaa valtion itärajan. Pohjoisessa maisemaa muodostaa taas Albă-vuoristo. Vuoristoalueiden väleihin ja kylkiin muodostuu hedelmällisiä laaksoja, kuten Lëanan laakso Etelä-Thedeanissa. Maan korkein kohta on noin 4400 metrin korkeuteen kohoava Munte Pin (suom. "Mäntyhuippu").

Thedeanissa sijaitsee myös kuusi suurta tulivuorta, joista kaikki luokitellaan aktiivisiksi. Useimmin purkautuva Mt. Sainte Hélène kuitenkin purkautui viimeksi vuonna 1980 ja seuraavaa purkausta saadaan odottaa vielä lähes kaksikymmentä vuotta. Muita alueen tulivuoria ovat mm. Mt. Adam ja Munte Gelo.

Maastoa värittävät myös lukuisat pienet joet. Myös lähes 2000 kilometriä pitkä Alma-joki virtaa Thedeanin halki laskien Tyyneenmereen. Pohjoisessa rantaviivaa rikkovat pitkät vuonot. Suuria järviä Thedeanissa ei ole ja pienistäkin järvistä suurimman titteli lankeaa 250 neliökilometrin kokoiselle Lac Profondille.

Luonto Muokkaa

Lähes koko Thedean on sankkojen havumetsien peitossa. Maan eteläosissa kasvaa paikoin myös punapuita, mutta lähinnä vain suuremmissa metsissä. Kuusien ja mäntyjen sekä punapuiden lisäksi metsissä kasvaa mm. koivua, haapaa ja leppää. Kuitenkin valtaosa puustosta on havupuita.

Thedeanin nisäkäslajistoon kuuluvat mm. opossumi, myyrät ja hiiret, lepakot, jänikset ja oravat, majava, piikkisika, kojootti ja susi, kettu, mustakarhu, pesukarhu, mäyrä, haisunäätä, metsäkissa ja ilves, kauriit ja peurat sekä hirvi. Merissä eläviä nisäkäslajeja taas ovat esimerkiksi hylkeet, valaat ja delfiinit. Myös sinivalaita tavataan välillä melko lähelläkin rantaa. Merkittäviä lintulajeja ovat mm. harmaahaikara, valkopäämerikota, maakotka, tornipöllö, huuhkaja, punakolibri ja palokärki sekä lukuisat eri varpuslajit.

Ilmasto Muokkaa

Lähes koko Thedeanissa vallitsee lämminkesäinen välimerellinen ilmasto. Talvet ovat leutoja, eikä lämpötila usein laske alle -5° C. Kesäisin lämpötila voi nousta paikoin jopa 30° C, mutta useimmiten pysyttelee jossain kahdenkymmenen asteen tuntumassa. Vuotuinen sademäärä on keskimäärin koko välimerellisen ilmaston alueella noin 1200-1800 mm; joillain alueilla toki voi sataa enemmänkin.

Mentäessä pohjoiseen, vaihtuu maan ilmasto välimerellisestä merelliseksi ja lämpötilat viilenevät hiukan. Pohjoisen saaristossa talvet ovat huomattavasti etelän talvia lumisempia ja vettäkin sataa vuodessa hiukan enemmän (n. 1400-2300 mm).

Aivan Thedeanin pohjoisimmassa kärjessä vallitsee taas subarktinen ilmasto. Keskilämpötilat laskevat jälleen hiukan ja sadetta saadaan vuodessa jo lähes 4000 millimetriä. Kesät eivät kuitenkaan ole kylmiä, eivätkä lämpötilat talvellakaan usein laske alle -20° C

Historia Muokkaa

Hallinto ja politiikka Muokkaa

Thedeanin kuningaskunta on aristokraattinen monarkia, jonka ylimpänä hallitsijana toimii kunings Alerion VI. Monarkin poliittiset valtaoikeudet ovat käytännössä rajattomat, mutta kuningas ei voi päättää asioista yksinään. Kuninkaan apuna toimii kuusihenkinen Pieni Neuvosto, jonka jäsenet ovat kaikki maan vanhojen aatelissukujen jäseniä. Thedeanissa ei ole demokraattisesti valittua parlamenttia, mikä on varsinkin viimeaikoina herättänyt kiivasta keskustelua.

Pieni neuvosto Muokkaa

Pieni neuvosto (fra. Le Petit Conseil, cal. o Consiliu Peco) on kuusihenkinen ryhmä erityisvaltuutettuja henkilöitä, jotka on varta vasten valittu virkaan. Pieneen Neuvostoon päästäkseen täytyy kuulua valtion eliittiin eli aatelistoon. Alla listattuna nykyisen Neuvoston jäsenet tehtävineen:

  • Valtionkansleri (Capitaine du Royaume) on neuvoston korkea-arvoisin henkilö, yksi monarkin lähimmistä neuvonantajista ja Thedeanin kuningaskunnan todellinen vallankäyttäjä. Valtionkanslerin tehtävänä on myös edustaa monarkkia, kun hän ei siihen itse kykene. Nykyinen valtionkansleri on virassa vuodesta 2004 toiminut Elia Darth.
  • Ulkoasiainkansleri (Chancelier des Affaires Étrangères) on myös erittäin korkea-arvoinen henkilö ja niin sanottu erikoissuurlähettiläs. Ulkoasiainkansleri hoitaa suhteita Thedeanin ja muiden valtioiden välillä ja usein myös toimia Thedeanin edustajana ulkomailla. Nykyinen ulkoasiainkansleri on virassa vuodesta 203 toiminut Erbert Kadhnaeg.
  • Sisäasiainkansleri (Chancelier de l'Intérieur) on kanslerin viroista alin. Sisäasiainkanslerin tehtävänä on hoitaa valtionsisäisiä asioita ja varmistaa kansalaisten hyvinvointi. Nykyinen sisäasiainkansleri on virassa vuodesta 2006 toiminut sir Jens Graugh.
  • Oikeuskansleri (Maître en Droit) on yksi Thedeanin vaikutusvaltisimmista viroista, kuten muutkin mestarin virat. Oikeuskanslerin tehtävänä on päivittää Walesin lakikirjaa, vastata lakimuutoksista monarkille ja toimia Neuvoston juridisena todistajana. Nykyinen oikeuskansleri on virassa vuodesta 1998 toiminut Quentin Frace.
  • Rahamestari (Maître de la Monnaie) on Thedeanin valtion kassan hoitaja ja täten myös yksi maan vaikutusvaltaisimmista viroista. Hänen työryhmänsä mm. valmistelee joka vuoden lopussa budjetin seuraavalle vuodelle ja kaikki valtion tulot ja menot kulkevat hänen kauttaan. Nykyinen rahamestari on virassa vuodesta 2012 toiminut Adrian Patt.
  • Sotamestari (Maître de la Guerre) on Thedeanin armeijan ylipäällikkö. Hänen tehtävänään on pitää huoli siitä, että maan armeija toimii, mikäli sotatila julistetaan. Lisäksi sotamestarin tulee neuvoa monarkkia mahdollisissa sotatilanteissa tai jopa niiden välttämisessä. Nykyinen sotamestari on virassa vuodesta 2002 toiminut Waren Eylon.

Lainsäädäntö Muokkaa

Thedeanin kuningaskunnalla ei ole varsinaisesti virallista perustuslakia, vaan kaikkia maan lakeja voidaan periaatteessa muuttaa neuvoston ja kuninkaan päätöksestä. Puhutaan kuitenkin niin sanotuista kuninkaallisista laeista ja kuninkaallisista käskyistä, jotka on määrätty 1200-luvulla Thedeanin valtion muodostuessa. Näitä lakeja ei voi muuttaa ja nämä vanhat lait yhä edelleen ohjaavat valtionelinten toimintaa. Esimerkiksi kuninkaallinen laki LL1§14 määrää, ettei Thedeanin valtion hallitsija voi olla nainen.

Osaa vanhoista kuninkaallisista laeista yritettiin kumota 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa eräänlaisella muodollisella vallankumouksella, joka kuitenkin epäonnistui sillä vallankumous oli kielletty kuninkaallisessa laissa LL7§52b. Tuloksena oli pienen neuvoston kaatuminen ja hajoaminen.

Lakien säätäminen ja muuttaminen Thedeanissa on hyvin monimutkaista, vaikka se teoriassa onnistuisiksin vain kahdeksan henkilön päätöksestä. Lait eivät saa kuitenkaan kumota toisiaan ja mikään laki ei saa olla kuninkaallisen lain vastainen. Erityisen monimutkaisen tästä tekee se, että kuninkaallisia lakeja on satoja. Osa näistä on melko huvittaviakin, joilla ei nyky-yhteiskunnassa ole käytännössä mitään merkitystä. Asiantuntija-arvion mukaan noin kolmasosalla kuninkaallisista laeista ei enää nykyään tee mitään. Niitä ei kuitenkaan voi lain LL1§2c kohdan mukaan poistaa.

Thedeanin kansalaislaki NN1§2-3 määrää, että Thedeanin täysivaltaiseksi kansalaiseksi, mitä ei tule sekoittaa täysi-ikäisyyteen, tullaan 14-vuotiaana, mikäli on syntynyt Thedeanissa ja ainakin toinen vanhemmista on Thedeanin kansalainen. Automaattista Thedeanin kansalaisuutta voivat kuitenkin hakea myös maan rajojen ulkopuolella syntyneet henkilöt, joilla ainakin toinen vanhemmista on Thedeanin kansalainen. Myös erikseen kaksoiskansalaisuudesta määrätään kohdassa NN1§7. Täysi-ikäiseksi Thedeanissa tullaan 18-vuotiaana. Tämän jälkeen on laillista omistaa oma auto ja ajokortti, ostaa alkoholijuomia sekä mennä naimisiin. Tupakkatuotteiden myyminen kiellettiin Thedeanissa vuonna 2004.

Rikoslain FF16§33 mukaan tupakka- ja muiden nikotiinivalmisteiden myyminen vuoden 2001 jälkeen syntyneille on kiellettyä. Myös alkoholin myyntiä on rajoitettu; alkoholijuomia saa myydä ainoastaan valtion omistama liike Alcool ja erikoisluvan saaneet ravintolat. Viimeksimainituilla on kuitenkin tarkkaan rajatut anniskelualueet. Rajoituksista huolimatta Thedeanissa elää erittäin vahva viinikulttuuri.

Hallinnollinen jako Muokkaa

Thedean jakautuu neljään regioon (les grandes régions), jotka ovat etelästä pohjoiseen järjestyksessä Laïn, Echo, Pœul ja Les Îles.

Regiot jakautuvat vielä yhteensä 29 provinssiin (les provinces), jotka ovat maan alueellisia hallinnollisia yksiköitä ja toimivat hallintokerroksena kuntien ja maan hallituksen välillä. Niillä on kuitenkin hyvin vähän valtaa kuningaskunnan hallituksessa. Niillä ei esimerkiksi ole omaa lainsäädäntöoikeutta eivätkä ne voi tehdä säädöksiä.

Provinsseja koskevan lainsäädännön mukaan niiden päätehtävä on rakentaa ja ylläpitää alueen infrastruktuuria ja tämän lisäksi tukea julkista liikennettä, koulutusta, tutkimusta sekä uusien projektien ja yritysten innovointia. Usein ne tosin jakavat tehtäviään provinssin yksittäisille kunnille, jolloin valtavan provinssin vastuu jakautuu pienemmäksi. Provinssin hallinnon muodostaa provinsiaalinen neuvosto, jonka johtajana toimii yleensä jonkin vanhan aatelissuvun pää. Normaali käytäntö on, että jokaisesta regiosta yhden provinssin johtaja on mukana myös pienessä neuvostossa edustamassa koko regionsa puolesta.

Talous Muokkaa

Thedean on yksi maailman harvoista jäljellä olevista maatalousmaista. Teollisuus saapui pohjoiseen hitaasti, joten ihmiset tienasivat paremmin maanviljelyllä ja hedelmä- sekä viinitarhoillaan. Aivan Thedeanin pohjoisosissa pääelinkeino on kalastus.

Kuitenkin, vaikka Thedean edelleen kantaa maatalousmaan titteliä, ovat teollisuus ja teknologia vallanneet alaa maan taloudesta. Lentokoneiden suunnittelu ja valmistus, tietotekniikka ja elektroniikka ja kaivostoiminta ovat olleet 1900-luvun puolivälistä lähtien kasvavia aloja Thedeanissa. Näistä tosin viimeksimainittu on ollut viimeaikoina hiukan hiipumaan päin.

Tärkeä ala Thedeanissa on myös matkailuala. Se on lähtenyt kasvuun vasta aivan viime vuosien aikana, kun ihmiset ovat alkaneet kiinnostua enemmän thedeanilaisesta kulttuurista ja elämästä. Erityisen uskomatonta Thedeanin turistimäärästä tekee se, että vuosittain Thedeaniin saapuvien turistien määrä yli kaksinkertaistaa maan asukasluvun.

Suuria maailmanlaajuisesti tunnettuja Thedeanilaisia yhtiöitä ovat lentokonevalmistaja Avion, tietotekniikka- ja elektroniikkayhtiö Melody sekä autonvalmistaja Tessa Motors. Näistä viimeksi mainitun kaikki tehtaat tosin sijaitsevat Kénslenissä, joten moni mieltää sen usein kénsleniläiseksi yhtiöksi.

Thedeanin rahayksikkö on talentti (TTL, talent). Thedeanin talenttia on saatavilla 1, 5, 10 ja 25 talentin kolikoina ja 50, 100, 200, 500, 1000 ja 2000 talentin seteleinä. Hintatasoltaan Thedean on melko alhainen, mutta välillä hinnat riippuvat melko vahvasti myös sijainnista; esimerkiksi Devosin keskustassa saattaa olla huomattavasti kalliimpaa kuin ympäröivissä pikkukaupungeissa.

Kaupungit Muokkaa

Thedeanissa asutus on keskittynyt suuriin kaupunkeihin, jotka ovat ajan kuluessa muodostuneet meren rannalle. Kaupungistumisen myötä pienet kaupungit ovat sulautuneet toisiinsa ja muodostaneet valtavia metropolialueita. Lisäksi muuttoliike kaupunkeihin on suurta, jolloin maaseudun pienempien kaupunkien ja kylien asutus on vähäistä.

Thedeanin kaupungit ovat paitsi suuria, myös vanhoja. Jokaisella suuremmalla kaupungilla on myös vanhakaupunki tai vanha keskusta, joka saattaa sijaita monen kilometrin päässä nykyisestä keskustasta. Hyvä esimerkki tästä on Porthgamin kaupunki, jonka keskusta on aikojen saatossa siirtynyt lähes 15 kilometriä etelään uuden kaupungin rakentamisen seurauksena. Nykyään Thedeanin vanhat kaupungit ja keskustat ovat suosittuja turistikohteita.

Liikenne Muokkaa

Lentoliikenne Muokkaa

Vesiliikenne Muokkaa

Rautatiet Muokkaa

Tieliikenne Muokkaa

Väestö Muokkaa

Kieli Muokkaa

Koulutus Muokkaa

Uskonto Muokkaa

Terveydenhuolto Muokkaa

Postijärjestelmä Muokkaa

Kulttuuri Muokkaa

Ruoka Muokkaa

Musiikki Muokkaa

Kirjallisuus Muokkaa

Televisio Muokkaa

Urheilu Muokkaa

Alueiden pinta-alat muistiin:

WA/EC 63 123 km2 & 5 135 211 as.

OR/LN 61 753 km2 & 3 238 485 as.

BC/LE 99 815 km2 & 3 607 113 as.

AL/EE 90 348 km2 & 73 573 as.

YHT. 315 039 km2 & 12 054 382 as.