FANDOM


Esihistoria Muokkaa

Historia alkoi, kuten oikeassakin maailmassa, kirjoitustaidon keksimisestä. Ensimmäisiä kirjoituksia on löydetty Caesarian ja Tsikistanin alueilta. Silloisista historiankirjoista käy ilmi, että Lähi-Idässä oli n. 3000 eaa. valtio nimeltä Anatolian kuningaskunta. Se sijoittui nimensä mukaisesti Anatolian niemimaalle. Siellä asui kuitenkin enimmäkseen arabeja, eikä tsikejä. Samojen kirjoitusten perusteella tsikit ja niiden sukulaiskansa koronit asuivat Kaspianmeren itäpuolella ja olivat hyvin pelättyjä. He perustivat sinne pieniä kuningaskuntia kuten Kuro ja Tsurg. Kirjoituksista käy ilmi myös, että tsesaarit eli kesaarit asuivat silloin suunnilleen Unkarin alueella.

Ensimmäiset korkeakulttuurit Euroopassa muodostuivat Bosporinsalmen ympärille n. 2500 eaa. Ensin sen itäpuolelle anatolinen kulttuuri, joka kukoisti n. 2500-1050 eaa., ja sen jälkeen myös länsipuolelle ensin balkaaninen kulttuuri, sitten kesaarien (jotka vaelsivat Unkarista etelään) harjoittama kesaarinen kulttuuri.

Antiikin aika Muokkaa

Antiikin aikana Rooman valtakunta hallitsi etelä-Eurooppaa. Tänä aikana mm. Tsikistanin imperiumi syntyi.

Antiikin aika loppui, kun Rooman valtakunta tuhoutui useampaa valtiota vastaan sodassa, ja Tsikistan kaatui.

Keskiaika Muokkaa

Keskiaika alkoi 1100-luvulla Kirjalan perustamisen jälkeen. Eurooppaan ilmestyi valtioita sinne tänne, ja sotiakin tuli. Keskiaikana, kuten oikeassakin elämässä, paiseruttoaalto pyyhkäisi yli Euroopan, surmaten lähes puolet Euroopan asukkaista.

Renesanssi ja teollistuminen Muokkaa

Renesanssin aikana valtiot kasvoivat, ja Fennomark syntyi. Kirjalainen Ankanmuna Lisa maalattiin. Soitinmusiikin kulta-aika oli alkamassa.